Postbus 41    5590 AA Heeze    telefoon:040-2054830    fax:040-2054839

Links en documenten
links mfp financieel advies

www.ffp.nl
Onze adviseurs zijn aangesloten bij de Vereniging Federatie Financiële Planners (FFP). Het lidmaatschap van de vereniging FFP is voorbehouden aan FFP-ers die voldoen aan hoge certificeringeisen. Een FFP-er is ervaren, deskundig op het terrein van fnanciele en fiscale zaken, objectief en biedt duidelijkheid in kosten en honorarium. Bovendien is de FFP-er gebonden aan een gedragscode die kwaliteit en integriteit waarborgt is hij verplicht om zijn kennis op peil te houden en gaat hij zorgvuldig om met de gegevens van de consument.

Kortom, een FFP-gecertificeerd Financieel Planner staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid en beschikt over een ruime praktijkervaring.

www.seh.nl
Erkenning door de stichting erkend hypotheekadviseur (SEH) houdt in dat de hypotheekadviseur voldoet aan een aantal vakbekwaamheids- en ervaringseisen.
De adviseur ondertekent de beroepscode van de SEH en wordt opgenomen in het SEH-register.

www.klachteninstituut.nl
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.
Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Verzekeringen.

documenten mfp financieel advies

Klik op de onderstaande links om de bijbehorende diensverleningsdocumenten te bekijken/ downloaden.