Postbus 41    5590 AA Heeze    telefoon:040-2054830    fax:040-2054839

Diensten
diensten mfp financieel advies

MFP financieel advies hanteert een integrale wijze van financieel adviseren, waarbij verder wordt gekeken dan alleen naar het directe vakgebied waarop de vraag in eerste instantie betrekking heeft. Alleen op een dergelijke wijze kan een advies worden uitgebracht, dat een goed beeld verschaft van de voordelen maar ook van de nadelen van een bepaalde keuze.

De kennisgebieden waarop ingegaan zijn: belastingen, huwelijksvermogen- en erfrecht, sociale zekerheid, beleggen en sparen, levensverzekeringen en pensioenen, financieringen.
Op welk kennisgebied de nadruk wordt gelegd is afhankelijk van de situatie en de doelstelling.

U kunt bij ons terecht voor advies over :

 • Financiele planning
 • Hypotheken
 • Financiering

 • -    privéfinanciering
  -    bedrijfsfinanciering
 • Pensioenen
 • Sparen en Beleggen
 • Verzekeringen
 • Belastingaangifte
 • Echtscheiding
 • Erven en Schenken
 • Risicoanalyse

 • -    overlijden
  -    arbeidsongeschiktheid
  -    ww
 • Verandering van baan
 • Ontslag